Usluge nutricioniste

Mi ćemo vam pomoći da se približite svom cilju.

JEDINSTVEN EDUKATIVNO - TRENAŽNI SISTEM, KOJI JE U PROTEKLE 3 GODINE POMOGAO VIŠE OD 650 LJUDI DA SE TRAJNO OSLOBODE BOLA U LEĐIMA

USLUGE NUTRICIONISTE

Kada govorimo o gubitku kilograma, ne možemo o tom procesu da pričamo a da ne spomenemo ishranu.
 
Dijeta i planova ishrana ima na tržištu za svačiji ukus. Bitno je međutim da ti planovi zadovolje i druge kriterijume.
 
Pre svega, važno je ko ih sastavlja.
 
Posao nutricioniste je izuzetno odgovoran i od njega se očekuje da poznaje funkcije i strukturu ljudskog tela. Očekuje se da zna šta prehrambeni proizvodi sadrže i kako utiču na zdravlje.
Treba da poseduje znanje iz oblasti biologije, hemije, biohemije i mikrobiologije. 
 Potrebno je da zna koje zdravstvene probleme može da izazove poremećaj u ishrani. 
 
Pored toga zbog prirode posla, potrebno je da bude odgovoran, pažljiv, strpljiv, da je komunikativan i ljubazan u odnosu sa strankama.
 
Jasno je, da za sticanje tog znanja i tih veština nutricionista mora da prođe kroz sistemsko obrazovanje.
 
Na taj način će biti sposoban da u zavisnosti od problema, zdravstvenog stanja i potrebe klijenta, na osnovu potrebnih analiza, planira izmene u ishrani.
 
Uloga nutricioniste podrazumeva sledeće:
 
– sprovođenje merenja
– tumačenje urađenih analiza klijenata
– ukoliko postoji bolest ili stanje koje zahteva posebnu posvećenost, uradiće se dodatne analize i eventualni pregledi
– izrada individualnog plana ishrane u zavisnosti od potreba i cilja klijenata
– korekcija plana ishrane
– kontrolno merenje i kontrolni pregled
– komunikacija u toku celog procesa
 
Kontakt Željka Šoš
Tel.0642085547

BEZBOLNA
LEĐA